Văn Bản Pháp Luật

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN

By : 41 Views13/04/2023
Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN

(Thanh tra) – Quý I/2023, với sự chỉ đạo và quan tâm kịp thời của lãnh đạo bộ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động, kịp thời tham mưu đề xuất những nội dung thanh tra phù hợp với yêu cầu quản lý. Đồng thời, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước...
Đọc Thêm

Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp về An toàn bức xạ cho nhân viên định kỳ hàng năm

By : 6 Views12/04/2023
Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp về An toàn bức xạ cho nhân viên định kỳ hàng năm

THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp ______________   Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng...
Đọc Thêm

khám sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ định kỳ hàng năm

By : 9 Views12/04/2023
khám sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ định kỳ hàng năm

khám sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ định kỳ hàng năm

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định … Đọc thêm » “khám sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ định kỳ hàng năm”

Xem thêm

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 06/CP...
Đọc Thêm

QCVN 15:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG DI ĐỘNG DÙNG TRONG Y TẾ

By : 8 Views27/03/2023
QCVN 15:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG DI ĐỘNG DÙNG TRONG Y TẾ

QCVN 15:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG DI ĐỘNG DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on mobile radiographic equipment in medicine Lời nói đầu QCVN 15:2018/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm...
Đọc Thêm

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

By : 33 Views22/10/2022
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 107/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi...
Đọc Thêm

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

By : 918 Views16/03/2021
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Số hiệu: 142/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Lĩnh vực văn bản: An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan ban hành: Chính phủ Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày...
Đọc Thêm

MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

By : 633 Views03/04/2020
MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  QCVN 5: 2010/BKHCN  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN … Đọc thêm » “MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP”

Xem thêm

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  QCVN 5: 2010/BKHCN  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing  HÀ NỘI – 2010 Lời nói đầu QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt...
Đọc Thêm

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

By : 585 Views03/04/2020
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 287/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ Căn cứ Luật...
Đọc Thêm

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

By : 3237 Views03/04/2020
Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ Y TẾ Số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM … Đọc thêm » “Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế”

Xem thêm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ Y TẾ Số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ...
Đọc Thêm

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

By : 319 Views20/02/2020
LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 18/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 … Đọc thêm » “LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM”

Xem thêm

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 18/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008             Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật năng lượng nguyên tử. Chương...
Đọc Thêm