Văn Bản Pháp Luật

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

By : 9 Views22/10/2022
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 107/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi...
Đọc Thêm

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

By : 894 Views16/03/2021
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Số hiệu: 142/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Lĩnh vực văn bản: An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan ban hành: Chính phủ Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày...
Đọc Thêm

MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

By : 606 Views03/04/2020
MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  QCVN 5: 2010/BKHCN  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN … Đọc thêm » “MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP”

Xem thêm

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  QCVN 5: 2010/BKHCN  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ – MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing  HÀ NỘI – 2010 Lời nói đầu QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt...
Đọc Thêm

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

By : 563 Views03/04/2020
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 287/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ Căn cứ Luật...
Đọc Thêm

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

By : 3188 Views03/04/2020
Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ Y TẾ Số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM … Đọc thêm » “Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế”

Xem thêm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – BỘ Y TẾ Số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ...
Đọc Thêm

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

By : 301 Views20/02/2020
LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 18/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 … Đọc thêm » “LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM”

Xem thêm

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 18/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008             Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật năng lượng nguyên tử. Chương...
Đọc Thêm

Nghị định 07/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

By : 351 Views20/02/2020
Nghị định 07/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

CHÍNH PHỦ ________ Số: 07/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________ Hà Nội, ngày  25  tháng  01 năm 2010  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử ________  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ...
Đọc Thêm

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

By : 336 Views20/02/2020
Thông tư 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 25/2014/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014  THÔNG TƯ Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân,          lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt...
Đọc Thêm

Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ

By : 632 Views20/02/2020
Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ

Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 34 /2014/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – … Đọc thêm » “Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ”

Xem thêm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 34 /2014/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014  THÔNG TƯ Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ,                  người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ...
Đọc Thêm

Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ

By : 1687 Views20/02/2020
Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ

Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – … Đọc thêm » “Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ”

Xem thêm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; Căn...
Đọc Thêm