Liều Kế Xạ Cá Nhân

Quy định về Đeo Liều Kế Xạ Cá Nhân

By : 1109 Views18/03/2021
Quy định về Đeo Liều Kế Xạ Cá Nhân

Quy định về Đeo Liều Kế Xạ Cá Nhân

Việc bắt buộc phải trang bị Liều kế xạ cá nhân và đọc định kỳ 3 tháng 1 lần cho … Đọc thêm » “Quy định về Đeo Liều Kế Xạ Cá Nhân”

Xem thêm

Việc bắt buộc phải trang bị Liều kế xạ cá nhân và đọc định kỳ 3 tháng 1 lần cho mỗi nhân viên bức xạ được căn cứ tại: – Điều 15 của Thông tư 19/2012/TT-BKHCN; “Điều 15. Theo dõi và đánh giá chiếu xạ nghề nghiệp Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị liều kế cá nhân cho tất cả...
Đọc Thêm

Hướng Dẫn Sử Dụng Liều Kế Xạ Cá Nhân

By : 615 Views18/03/2021
Hướng Dẫn Sử Dụng Liều Kế Xạ Cá Nhân

Hướng Dẫn Sử Dụng Liều Kế Xạ Cá Nhân

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIỀU XẠ KẾ CÁ NHÂN (Yêu cầu phải phổ biến cho tất cả các nhân viên … Đọc thêm » “Hướng Dẫn Sử Dụng Liều Kế Xạ Cá Nhân”

Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIỀU XẠ KẾ CÁ NHÂN (Yêu cầu phải phổ biến cho tất cả các nhân viên bức xạ và dán tại nơi làm việc) Liều xạ kế cá nhân (còn gọi là liều kế) là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân. Để kết quả đọc liều được chính xác, người sử dụng cần tuân thủ những chỉ...
Đọc Thêm

Liều Xạ Cá Nhân OSL

By : 587 Views17/03/2021
Liều Xạ Cá Nhân OSL

Liều Xạ Cá Nhân OSL

GIÁ LIÊN HỆ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn,  1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (OSL) … Đọc thêm » “Liều Xạ Cá Nhân OSL”

Xem thêm

GIÁ LIÊN HỆ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn,  1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (OSL) sử dụng công nghệ mới Quang phát Quang, là loại thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ,...
Đọc Thêm

Liều Xạ Kế Cá Nhân

By : 779 Views17/03/2021
Liều Xạ Kế Cá Nhân

Liều Xạ Kế Cá Nhân

Giá liên hệ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn,  1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (TLD) … Đọc thêm » “Liều Xạ Kế Cá Nhân”

Xem thêm

Giá liên hệ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn,  1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (TLD) là loại thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ, các nhân viên đứng gần hoặc sử dụng...
Đọc Thêm

Liều Kế Cá Nhân Là gi? Tại Sao Phải Đeo Liều Kế Xạ

By : 1653 Views17/03/2021
Liều Kế Cá Nhân Là gi? Tại Sao Phải Đeo Liều Kế Xạ

Liều Kế Cá Nhân Là gi? Tại Sao Phải Đeo Liều Kế Xạ

Giá liên hệ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn, 1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (TLD) … Đọc thêm » “Liều Kế Cá Nhân Là gi? Tại Sao Phải Đeo Liều Kế Xạ”

Xem thêm

Giá liên hệ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn, 1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (TLD) là loại thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ, các nhân viên đứng gần hoặc sử dụng...
Đọc Thêm

Liều Kế Xạ Cá Nhân TLD

By : 303 Views17/03/2021
Liều Kế Xạ Cá Nhân TLD

Liều Kế Xạ Cá Nhân TLD

Giá liên hệ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn, 1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (TLD) … Đọc thêm » “Liều Kế Xạ Cá Nhân TLD”

Xem thêm

Giá liên hệ Zalo/ Hotline: 0904553528 – 02466872304 – Email: atbx@stec.com.vn, 1. TÍNH NĂNG: Liều xạ kế cá nhân (TLD) là loại thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ, các nhân viên đứng gần hoặc sử dụng...
Đọc Thêm