Tập san Thông tin Pháp quy hạt nhân – Số 1

hân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xuất bản ra mắt bạn đọc Tập san Pháp quy hạt nhân số đầu tiên. Là một kênh thông tin hiệu quả phục vụ các cấp lãnh đạo và nhân dân về các vấn đề an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân, dự kiến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ cho xuất bản Tập san định kỳ 03 số hàng năm.

Để tải toàn bộ tập san xin click tại đây!

Tin Liên Quan