Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng máy X quang chuẩn đoán trong y tế)

Hướng dẫn lập Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 (Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ)

 1. Danh mục hồ sơ
 2. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN (ghi rõ nội dung công việc bức xạ dự kiến tiến hành và tổng số nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ đề nghị cấp phép);
 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN (khai báo đầy đủ thông tin về người phụ trách an toàn, thông tin về các nhân viên bức xạ và số điện thoại liên lạc trong trường hợp cần phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ).
 4. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN (mỗi 01 thiết bị khai báo riêng 01 phiếu và điền đầy đủ các thông tin trong mẫu);
 5. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN (thuyết minh rõ mục đích tiến hành công việc bức xạ, tổ chức quản lý an toàn, các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, các biện pháp kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khoẻ nhân viên bức xạ và kế hoạch ứng phó sự cố theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các thông tư liên quan);
 6. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;
 7. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;
 8. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;
 9. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và nhân viên đảm nhiệm công việc được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
 10. Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

* Ghi chú:

– Tất cả các bản sao hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị khai báo cấp phép phải có dấu chứng nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận sao y của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép;

– Hồ sơ, tài liệu có thời hạn phải còn đủ hiệu lực trong thời hạn xử lý hồ sơ.

 Biểu mẫu hồ sơ

 • Mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP
 • Mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP
 • Mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP
 • Mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

STEC chuyên thi công phòng chụp X-quang tại các tỉnh thành trên cả nước trọn gói gồm:

 1. Khảo sát tư vấn thiết kế phòng chụp x-quang đúng quy định pháp luật
 2. Triển khai đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành, cấp chứng chỉ cho người quản lý an toàn
 3. Hướng dẫn trọn gói cấp giấy phép sử dụng thiết bị chụp X-quang, tại Sở KHCN địa phương
 4. Cung cấp liều kế xạ cá nhân
 5. Kiểm định máy x-quang, kiểm định phòng chụp, …
 6. Và nhiều dịch vụ trọn gói khác có liên quan để Quý khách hàng yên tâm sử dụng ổn định lâu dài.
 7. Kết thúc việc thi công chúng tôi sẽ cấp: Chứng chỉ kiểm định an toàn bức xạ cho Phòng X quang đã thi công xong, cấp Chứng chỉ kiểm định máy X-quang đạt tiêu chuẩn, và hoàn thiện các giấy tờ thủ tục khác có liên quan để Quý vị đủ điều kiện xin cấp giấy phép tại Sở Y tế, Sở khoa học & công nghệ …

Mọi thông tin tư vấn miễn phí xin liên hệ 0904553528 – Zalo. Email: atbx@stec.com.vn

 

Tin Liên Quan