Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

10:10 04/06/2014:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu giữ chất phóng xạ (lưu giữ chờ đưa vào sử dụng)

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tự xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua  sử  dụng)

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ  chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt  nhân

8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt  nhân

9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ,  vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ

11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ

12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ

13. Hồ sơ Gia hạn giấy phép

14. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép

15. Hồ sơ Cấp lại giấy phép

16. Hướng dẫn lập hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn

Nguồn: https://www.varans.vn/

“STEC chúng tôi chuyên cung cấp các Dịch vụ trọn gói, trao giấy phép tận tay Doanh nghiệp. LH 02466872304 – 0904553528”

 

Tin Liên Quan