Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó sự cố và ứng phó sự cố an toàn bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

16:04 06/07/2015:
HƯỚNG DẪN LẬP, ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN CẤP CƠ SỞ
      Tài liệu này hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở để trình Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phê duyệt theo quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy định việc chuẩn bị ứng phó sự cố và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ gồm:
TT Hồ sơ, tài liệu Tải về
1 Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố (yêu cầu
có số công văn, ngày ban hành công văn)
Mẫu 01-I
2 Quyết định thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố Mẫu 02-I
3 03 Bản Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở (yêu cầu: người đứng đầu ký đóng dấu, giáp lai các trang; có bìa; có số hiệu văn bản, số phiên bản, ngày ban hành; đóng quyển) theo các mẫu tương ứng dưới đây:
3.1 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I, II, III và Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (Xây dựng theo yêu cầu tại Điều 27 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN) Mẫu 01-II
3.2 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc Nhóm 3, nhóm 4 theo quy định tại QCVN 6:2010/BKHCN, thiết bị phát tia X dùng trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp và máy gia tốc (Xây dựng theo yêu cầu tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN) Mẫu 02-II
3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở sử dụng nguồn phóng  xạ thuộc nhóm 5 theo quy định tại QCVN 6:2010/BKHCN  (Xây dựng theo yêu cầu tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN) Mẫu 03-II
3.4 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và thiết bị phát tia X khác với thiết bị được quy định trong Khoản 2 Điều 28 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN (Xây dựng theo yêu cầu tại Khoản 4 Điều 28 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN) Mẫu 04-II

Nguồn: https://www.varans.vn/

“STEC chúng tôi chuyên cung cấp các Dịch vụ trọn gói, trao giấy phép tận tay Doanh nghiệp. LH 02466872304 – 0904553528 hoặc Email: atbx@stec.com.vn”

Tin Liên Quan