Hướng dẫn danh mục hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ

Hướng dẫn danh mục hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

00:12 01/06/2014:

Hướng dẫn lập Hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ
(Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ)
I. Danh mục hồ sơ
1. Công văn gửi cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc thực hiện khai báo;
2. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề;
3. Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, máy gia tốc, thiết bị phát tia X, máy phát nơtron theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;
4. Bản sao hồ sơ, tài liệu minh chứng về lý lịch nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, loại vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ: Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng; giấy phép nhập khẩu, vận chuyển; tờ khai hải quan,…
Ghi chú:
– Tất cả các bản sao hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị khai báo cấp phép phải có dấu chứng nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận sao y của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép;
– Hồ sơ, tài liệu có thời hạn phải còn đủ hiệu lực trong thời hạn xử lý hồ sơ.

II. Biểu mẫu hồ sơ
Mẫu Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, máy gia tốc, thiết bị phát tia X, máy phát nơtron theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

Để xem chi tiết xin vui lòng tải file đính kèm.

Tệp đính kèm: Tải về
Nguồn: https://www.varans.vn/
“STEC chúng tôi chuyên cung cấp các Dịch vụ trọn gói, trao giấy phép tận tay Doanh nghiệp. LH 02466872304 – 0904553528 hoặc Email: atbx@stec.com.vn”

Tin Liên Quan