Giải pháp đẩy nhanh tiến độ đào tạo nhân lực điện hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm Thanh sát quốc tế trong thiết kế lò phản ứng hạt nhân (International Safeguards in the Design of Nuclear Reactors IAEA, Nuclear Energy Series NP-T-2.9)

Đây là ấn phẩm thứ 2 của bộ này, cung cấp hướng dẫn về thanh sát trong thiết kế và xây dựng cơ sở hạt nhân. Chủ  yếu dành cho các nhà thiết kế và nhà vận hành cơ sở lò phản ứng hạt nhân, tuy nhiên, các nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia và các nhà cung cấp vốn cũng có thể sử dụng những thông tin trong đó. Ấn phẩm, chỉ mang tính giới thiệu hơn là đề cập một cách toàn diện, bổ sung hướng dẫn đối với Thực hiện Hiệp định thanh sát toàn diện và Nghị định thư bổ sung của IAEA (IAEA Nuclear Series No.21) và các ấn phẩm khác trong bộ này. Ấn phẩm bổ sung các nghiên cứu chung trong Thanh sát quốc tế về thiết kế và xây dựng cơ sở hạt nhân (Nuclear Energy Series No. NP-T-2.8).

Tin Liên Quan