Ấn phẩm mới của IAEA: Tháo dỡ các cơ sở bức xạ và hạt nhân

IAEA vừa xuất bản ấn phẩm về Tháo dỡ các cơ sở bức xạ và hạt nhân (Decommissioning of Facilities, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6). Tháo dỡ là bước cuối cùng trong quản lý thời gian hoạt động của cơ sở. Việc tháo dỡ cần phải được xem xét trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành thử và hoạt động của cơ sở.

Ấn phẩm này thiết lập các yêu cầu để tháo dỡ an toàn các cơ sở: nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu, cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân, cơ sở xử lý chất phóng xạ trong tự nhiên, địa điểm quân sự trước đây và các cơ sở y tế, công nghiệp và nghiên cứu có liên quan. Ấn phẩm cũng đề cập đến tất cả các khía cạnh của việc tháo dỡ cần thiết để đảm bảo an toàn, các khía cạnh như vai trò và trách nhiệm, chiến lược và kế hoạch tháo dỡ, Ấn phẩm dành cho những người liên quan đến phát triển chính sách, kiểm soát pháp quy và thực hiện tháo dỡ.

Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10676/Decommissioning-of-Facilities-General-Safety-Requirements-Part-6

Tin Liên Quan