Thiết Bị Ứng Phó Sự Cố Bức

Video diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại tỉnh Lạng Sơn

By : 82 Views21/02/2020
Video diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị tổ chức: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn kỹ thuật Khoc học Công nghệ -STEC   ...
Đọc Thêm

Video diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam – tại Phú Thọ

By : 88 Views21/02/2020
Video diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam – tại Phú Thọ

Đơn vị tư vấn: Công ty CP tư vấn kỹ thuật Khoc học Công nghệ -STEC Đơn vị tổ chức: Tổng Công ty giấy Việt Nam – tại Phú Thọ Thời gian thực hiện: Năm 2016     ...
Đọc Thêm

Thiết bị ứng phó sự cố bức xạ

By : 210 Views25/06/2019
Thiết bị ứng phó sự cố bức xạ

Thiết bị ứng phó sự cố bức xạ

Dowload tại đây TT Nội dung  công việc Đơn vị Xuất xứ, Giấy tờ đi kèm 1. Găng tay chì : … Đọc thêm » “Thiết bị ứng phó sự cố bức xạ”

Xem thêm

Dowload tại đây TT Nội dung  công việc Đơn vị Xuất xứ, Giấy tờ đi kèm 1. Găng tay chì : – dày chì 0,35/0.5/0.75 mmPb – chiều dài 35cm, dễ cầm nắm, – bảo vệ tay và cánh tay, – Che chắn bức xạ đâm xuyên khi có nguy hiểm rò rỉ: tia X, gamma, alpha, bê ta. đôi CO-CQ, Đài Loan, hoặc tương đương 2. Kính...
Đọc Thêm