Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân năm 2022

Chiều 27/12, tại Công ty Cổ phần Thép Việt Đức, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân năm 2022. Dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đội ứng phó Sở Khoa học và Công nghệ đến hiện trường tham gia ứng phó sự cố.

Tình huống giả tưởng được đưa ra: Trong thời gian nhà máy tạm nghỉ bảo dưỡng, nhân viên bức xạ của công ty cổ phần Thép Việt Đức đã phát hiện mất nguồn phóng xạ Cs-137. Ngay sau khi nhận được thông báo của nhân viên bức xạ, cán bộ phụ trách an toàn của công ty đã xuống hiện trường để kiểm tra và xác nhận sự cố. Cán bộ phụ trách an toàn thông báo với Trưởng ban chỉ huy Ứng phó sự cố (UPSC) công ty.

Trưởng Ban Chỉ huy đã xin chuyên gia và thiết bị chuyên dụng hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ để khắc phục sự cố; đồng thời, triệu gấp các thành viên để tiến hành điều tra, tổ chức tìm kiếm rộng rãi. Sau thời gian tìm kiếm đã phát hiện nguồn phóng xạ tại khu chứa rác. Đội ứng phó Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đến hiện trường và phối hợp với nhân viên công ty thu hồi nguồn phóng xạ Cs-137 vào bình chì chứa dự phòng đảm bảo an toàn.

Cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Thông qua buổi diễn tập, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Thúy

Nguồn tại đây: https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/

Tin Liên Quan