Cấp Giấy Phép Công Việc Bức Xạ

Thông tư 08/2010/BKHCN- Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

By : 378 Views20/02/2020
Thông tư 08/2010/BKHCN- Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số:  08/2010/TT-BKHCN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ __________   Căn cứ Luật...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập Hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ

By : 351 Views25/06/2019
Hướng dẫn lập Hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ

Hướng dẫn lập Hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ

(Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng … Đọc thêm » “Hướng dẫn lập Hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ”

Xem thêm

(Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ) I. Danh mục hồ sơ 1. Công văn gửi cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc thực hiện khai báo; 2. Bản sao quyết...
Đọc Thêm

Các tài liệu hướng dẫn khác

By : 278 Views25/06/2019
Các tài liệu hướng dẫn khác

Các tài liệu hướng dẫn khác

1 Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 2 Mẫu kiểm xạ tại … Đọc thêm » “Các tài liệu hướng dẫn khác”

Xem thêm

1 Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 2 Mẫu kiểm xạ tại cơ sở X quang y tế 3 Mẫu kiểm xạ tại cơ sở xạ trị 4 Mẫu kiểm xạ tại cơ sở Y học hạt nhân 5 Mẫu kiểm xạ tại cơ sở tiến hành công bức xạ khác ngoài y tế 6 Mẫu báo cáo định kỳ hàng năm đối với cơ sở thực hiện dịch...
Đọc Thêm

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố

By : 266 Views25/06/2019
Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố

1 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ 2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 3 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất, chế biến chất phóng xạ 4 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu giữ chất...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh

By : 441 Views25/06/2019
Hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã dịch sang tiếng Việt tài liệu ‘Ứng phó sự cố hạt nhân’ (Responding to a Nuclear Emergency) do Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật Bản (NISA) xuất bản, với mục đích hướng dẫn người dân cách đối phó khi sự cố hạt nhân xảy ra. Bấm vào đây để tải về. ...
Đọc Thêm