Từ 30/04/2022 Tạm dừng đào tạo online (trực tuyến)

Kể từ ngày 30/04/2022, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân chính thức tạm dừng đào tạo an toàn bức xạ hình thức ONLINE (trực tuyến) theo văn bản dưới đây. Mọi hình thức đào tạo trực tuyến (online) dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật và chứng chỉ không có giá trị.

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ SĐT để hỏi rõ hơn (nếu cần): 024.3942.8147 – Phòng cấp phép Cục an toàn bức xạ và hạt nhân.

Thời điểm từ năm 2020 đến 30/04/2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đại diện Cục an toàn bức xạ và hạt nhân đã cấp phép đào tạo trực tuyến (ONLINE) cho Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật Khoa học công nghệ (STEC). Mỗi khóa học được tổ chức cần có Công văn xác nhận riêng trước khi mở lớp, tham khảo mẫu công văn dưới đây

Mọi thông tin chi tiết khác cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 02466872304 để được STEC tư vấn miễn phí!

Trân trọng cảm ơn!

Tin Liên Quan