THÔNG BÁO ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

 THÔNG BÁO

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

—————–

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ/2018 ngày 25/10/2018 của Công ty CP tư vấn kỹ thuật Khoa học Công nghệ, về việc áp dụng hóa đơn điện tử;

Căn cứ Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) ngày 29/10/2018 cho Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

Công ty CP tư vấn kỹ thuật Khoa học Công nghệ (STEC) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty. Hóa đơn bán hàng của Công ty STEC sẽ áp dụng hình thức hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2018, (mẫu hóa đơn đính kèm).

Mọi chi tiết cần liên hệ Trưởng bộ phận kế toán:

Nguyễn Thị Phương, điện thoại: 024 6259 4543 – Di động 033 839 2125.

 

Link tra cứu hóa đơn điện tử: https://0106486340.vninvoice.vn/#!/portal/dashboard

Nhập Mã số thuế đơn vị bán: nhập “0106486340″

Đến Số bảo mật (*): nhập ký tự bí mật phía trên gần dòng ngày tháng năm trên tờ hóa đơn

 

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế quận Hoàng Mai

– Như Điều 4 (để thực hiện);

– Lãnh đạo đơn vị;

– Lưu.

 

 tải văn bản thông báo tại đây

 

 

Tin Liên Quan