Cấp Giấy Phép Công Việc Bức Xạ

18 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN – STEC !!!

By : 644 Views15/04/2020
18 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN – STEC !!!

18 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN – STEC !!!

18 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN – STEC !!!            Khi có Hợp đồng hàng năm … Đọc thêm » “18 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN – STEC !!!”

Xem thêm

18 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN – STEC !!!            Khi có Hợp đồng hàng năm với STEC, Doanh nghiệp của bạn đã trở thành ĐỐI TÁC KẾT NỐI DÀI LÂU, và được hưởng các Quyền lợi của CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ như sau: 1. Hướng dẫn, tư vấn giải quyết các vướng mắc về hồ sơ, báo cáo, mẫu biểu, các thiếu sót giấy phép,...
Đọc Thêm

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN

By : 567 Views28/03/2020
Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó sự cố và ứng phó sự cố an toàn bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 16:04 06/07/2015: HƯỚNG DẪN LẬP, ĐỀ NGHỊ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

By : 712 Views28/03/2020
Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 10:10 04/06/2014: 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép...
Đọc Thêm

Hướng dẫn danh mục hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ

By : 664 Views28/03/2020
Hướng dẫn danh mục hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ

Hướng dẫn danh mục hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp phép tiền hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 00:12 01/06/2014: Hướng dẫn lập Hồ sơ khai báo nguồn phóng xạ (Theo quy định tại Điều 9 Thông...
Đọc Thêm

Quy trình thẩm định, cấp phép tiến hành công việc bức xạ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO do Cục ATBXHN ban hành

By : 316 Views28/03/2020
Quy trình thẩm định, cấp phép tiến hành công việc bức xạ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO do Cục ATBXHN ban hành

Quy trình thẩm định, cấp phép tiến hành công việc bức xạ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO do Cục ATBXHN ban hành 14:02 05/09/2016: 1. Quy trình khai báo: Tải về 2. Quy trình cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ: Tải về 3. Quy trình cấp giấy đăng ký: Tải về 4. Quy...
Đọc Thêm

Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN

By : 337 Views26/03/2020
Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN

Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN

Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN 09:09 31/05/2016: – Căn cứ Quyết định 3956/QĐ-BKHCN … Đọc thêm » “Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN”

Xem thêm

Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN 09:09 31/05/2016: – Căn cứ Quyết định 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân) – Căn cứ Quyết định...
Đọc Thêm

Đào tạo, đo KIỂM XẠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC XẠ TẠI “SAM SUNG + LG + FOXCOM + PANASONICS”

By : 639 Views26/02/2020
Đào tạo, đo KIỂM XẠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC XẠ TẠI “SAM SUNG + LG + FOXCOM + PANASONICS”

STEC hiện đang là đối tác chính của SEV, SEVT, LG, Panasonics, Foxcom và các Vender cấp 1, cấp 2. Công ty STEC cung cấp các dịch vụ trọn gói về An toàn bức xạ như: – Kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ cho các máy soi an ninh, máy phân tích huỳnh quanh tia X trong kiểm tra bo mạch điện tử, máy phân tích tiêu chuẩn RoHS, máy quang...
Đọc Thêm

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

By : 336 Views20/02/2020
Thông tư 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 25/2014/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014  THÔNG TƯ Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân,          lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt...
Đọc Thêm

Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ

By : 632 Views20/02/2020
Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ

Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 34 /2014/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – … Đọc thêm » “Thông tư 34/2014/BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ”

Xem thêm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 34 /2014/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014  THÔNG TƯ Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ,                  người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ...
Đọc Thêm

Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ

By : 1684 Views20/02/2020
Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ

Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – … Đọc thêm » “Kiểm Định, Kiểm Xạ Đánh Giá An Toàn Bức Xạ”

Xem thêm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; Căn...
Đọc Thêm